Varikosel  Tedavisi

Varikosel Tedavisi

VARİKOSEL HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Varikosel, testis etrafında yer alan toplardamarların genişleyip varisleşmesine denilmektedir. Testisin damar yapısında, öncelikle testis besleyen ve temiz kan taşıyan Arter, testisten kirli kanı alıp vücuttaki dolaşıma katan Ven ve testisin lenf akımını sağlayan Lenf damarları bulunmaktadır.

Varikosel Nasıl Oluşur;

Varikosel bir damar hastalığıdır. Toplardamar içinde kanın geriye gitmesini engelleyen kapakçık sistemi vardır. Bu kapakçık sistemi bozulduğunda damarda genişlemeler ve kanın göllenmesi başlar. 

Varikosel Yaygın mıdır?

Varikosel yetişkin erkeklerin %15’inde görülmektedir. Herkeste aynı etkiyi yapmadığı için, her varikosel tedavi edilmemektedir.

Varikosel en sık hangi tarafta görülür ve Sebebi nedir?

Varikosel %95 oranında sol tarafta görülür. Bunun sebebi de testisten kirli kanı taşıyan testiküler ven’in böbrekten kirli kanı taşıyan Renal vene dik açıyla dökülmesidir. Bu dik açı toplardamarın içindeki kapakçık sistemini bozabilmektedir. Halbuki sağ testisin kirli kanını taşıyan toplardamar vena kava denilen eni geniş olan bir damara dökülmektedir ve geri itilen basınç çok az olmaktadır.

Varikoselin testise zarar verme mekanizması nasıl olmaktadır?

Bu konuyla ilgili 2 mekanizma üzerinde durulur.

1: Genişlemiş olan toplardamarın içinde göllenen kanın testisi bir fırın gibi ısıtması sonucu, testisin çalışmasının negatif yönde etkilenmesi

2: Sol testis toplardamarının böbreküstü bezinden gelen katekolamin ve artıklarının bozulmuş olan kapakçık sistemi yüzünden testise kadar gelmesi ve bu artık maddelerin testise zarar vermesi.

Varikosel Dışardan Belli olur mu?

İleri derecedeki varikosel, dışardan testis etrafında bir şişlik olarak kendini belli eder.

Dr. Muhsin BALABAN Arşivinden.

Varikoselin Neden olduğu Durumlar Nelerdir?

Varikosel hastalığı sperm üretimini bozarak, KISIRLIĞA neden olabilmektedir. Bazen sebep olduğu ısı yüzünden testis dokusunda yumuşama, küçülme ve Ağrı’ya neden olmaktadır. Bazı erkeklerde Testosteron hormonu miktarını azaltarak SERTLEŞMEME sorununa yani İKTDARSIZLIĞA neden olmaktadır.

Varikosel Tanısı Nasıl Konmaktadır?

Hasta bazen kendisi, testis etrafında şişlik geldiğini ifade ederek bize başvurabilmektedir. Ya da çocuk istemelerine rağmen, gebelik elde edemeyen çiftlerde, erkeğe sperm testi yapıldığında kalite düşüklüğü saptandıktan sonra, yapılan Elle muayenede ya da Ultrason ile teşhis konulabilmektedir.

Teşhis sırasında Elle Muayene mi yoksa Testis Renki Dopplerle mi tanı konulmaktadır?

Aslında her iki yöntem de gereklidir. Ultrason önemli olmasına karşın, tecrübeli bir elin yaptığı muayene çok daha fazla bilgi verebilmektedir.

Testise yapılan Doppler görüntülemesinde nelere dikkat edilmektedir?

Aslında dppler görüntülemesinde testis etrafında olan damar çapı ölçülmektedir. Ama asıl önemli olan ve testise zarar verdiği saptanan bulgu, damar çapından öte, REFLÜ (geri kaçak) varlığıdır. Damar çapı küçük olsa dahi REFLÜ varlığı ciddiye alınmalıdır.

Dr. Muhsin BALABAN arşivinden

Muayene yatarak mı, yoksa ayakta mı yapılmalıdır?

Önce yatarak, sonra da reflü varlığını ölçebilmek için ayakta hem muayene hem de ultrason yapılmalıdır. Sadece yatarak yapılan Ultrasonlarda yanıltıcı bilgiler rapor edilebilmektedir.

Tedavide Açık Cerrahi mi, Mikro Cerrahimi daha iyidir?

Varikosel tedavisinde Açık cerrahi uzun yıllar kullanılmıştır. Açık Cerrahide damar yapısı çok detaylı incelenemediğinden, ameliyat sonrası 30%’lara varan nüks (hastalığın tekrar oluşması) olabilmektedir. Aynı zamanda lenf sistemi görülemediğinden, ameliyat sonrası HİDROSEL (testis etrafında sıvı toplanması) olma riski oluşmaktadır. Daha az olmakla beraber, testisi besleyen ARTER yapısında zarar verme riski bulunmaktadır.

Mikroskop altında uygulanan Mikrocerrahide;

Görüntü optik sistemle istenildiği kadar bütüldüğünden çıplak gözle görülemeyen damar yapısının detayları dana net tespit edilmektedir. Bu yüzden Arter ve Lenf damarları korunarak daha güvenli ameliyat yapılabilmektedir. Bunun yanında en ince detay mikroskop altında görülebildiğinden,  maksimum sayıda toplardamar bağlanabilmektedir. Bunun sonucunda nüks oranı 5%’in altında olmaktadır. Hidrosel görülme ya da Arteri yaralama riski %Sıfır ‘a yakın olmaktadır. Varikoselin nüks etmesi ise  %5’ten daha azdır.

Dr.Muhsin BALABAN Arşivinden.

İntraoperatif 1.5 mm Doppler Teknolojisi Nedir?

Varikosel tedavisinde Doppler teknolojisi hem ameliyat öncesi Teşhis aşamasında hem de Ameliyat sırasında kullanabilmekteyiz. 1.5 mm doppler teknolojisi sayesinde, varikosel ameliyatı sırasında Mikroskop Altında testisin damar haritası ortaya çıkarılmakta ve 1.5 mm Dopple rsayesinde detaylı bir şekilde Arterler tespit edilerek korunabilmektedir. Özellikle NÜKS vakalarda bu teknolojiyi kullanmak, daha başarılı ameliyat yapılmasını sağlamaktadır. Başarının yanında Arter yapısını koruyarak DAHA GÜVENLİ operasyonlar yapılabilmektedir. Bunun sonucunda Mikroskop ve Doppler yardımıyla yapılan Ameliyatlarda Nüks oranı %1’DEN daha az olmaktadır

Dr. Muhsin BALABAN Arşivinden

 

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl Olmaktadır?

Ameliyat süresi, hastanın damar haritalamasına bağlı olarak 30 dk ile 45 dk arasın sürebilmektedir. Ameliyattan sonra 6 saat hastanede kalmak yeterlidir. 3. Gün hasta işine geri dönebilmektedir.

Ameliyattan sonra Sperm Değerleri Ne zaman düzelmeye Başlar?

En erken etki 3. Ayda görülmeye başlar. O yüzden kontroller 3’er ay aralıklarla yapılmaktadır.


İletişim Formu